Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Πώς θα γίνει πιο βιώσιμη η Αττική;

Γράφει η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη,
Manager Ανθρώπινου Δυναμικού

Χωροταξική ανάπτυξη της Περιφέρειας
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής, το χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας διαμορφώνεται, πλέον, σύμφωνα με τις αρχές της πολυκεντρικότητας και της συνοχής, αλλά πάντα με γνώμονα τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας και την εν γένει μείωση του οικολογικού προβλήματος. Με αυτή τη λογική, αποδίδει ισότιμη βαρύτητα στον αστικό και στον εξωαστικό χώρο, με την αντιμετώπισή τους ως συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου.

Ποιος αποφάσισε τη στάση εργασίας στα Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας και με ποια νομιμότητα;

ΑΜΚΕ «Ερύμανθος»

Λάβαμε σήμερα τη γνωστοποίηση που καλεί σε στάση εργασίας τους εργαζόμενους σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας. Αναζητήσαμε την πηγή αυτής της προκήρυξης και την εκπρόσωπο του Σωματείου, η οποία αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη νομιμότητα του Σωματείου και με ποια διαδικασία και πότε ελήφθη η απόφαση για στάση εργασίας. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επαφή με τις οργανώσεις που αναφέρονται και διαπιστώσαμε ότι δυο τουλάχιστον είχαν ολοκληρώσει τα προγράμματα τους και οι εργαζόμενοι είχαν πληρωθεί. Στη συνέχεια, από έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε δημοσιεύματα αναρτημένα στο blog του προβαλλόμενου Σωματείου που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλέβουν το 5% από το μισθό τους κάθε μήνα.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Τα σκουπίδια μας είναι η ενέργειά μας

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,Γεωγράφος, M.Sc.
katsimpra skoupidiaΟ πλανήτης μας έχει κατακλυστεί με «βουνά» από ρυπογόνα σκουπίδια με μολυσματικά ή τοξικά υλικά για τον αέρα, τη γη, το νερό, τα ζώα και τα φυτά. Είναι εντυπωσιακό πόσα δισ. τόνοι σκουπιδιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και πόσα από αυτά δεν ανακυκλώνονται ή δεν αξιοποιούνται. Μόνο στην Ευρώπη τα σκουπίδια φθάνουν τους 2 δισ. τόννους ετησίως.

«Μεγαλώνοντας στην Αθήνα»

Γράφει η Υψηλάντη Όλγα,
Περιβαλλοντολόγος

Το πρόγραμμα «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα» αποτελεί μια μελέτη που απευθύνεται σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της σχέσης του παιδιού με το περιβάλλον του και πιστεύουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες διαμόρφωσης της πόλης. Είναι ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσους για ειδικούς οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα ή έξω από το σχολείο, με κεντρικό άξονα την εμπλοκή των παιδιών στο σχεδιασμό της πόλης.

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: Μας αφορά όλους;

Γράφει η Υψηλάντη Όλγα
Περιβαλλοντολόγος
Τι είναι το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ΄οίκον;
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκατ. €.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Επιδοτούμενα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Προκηρύχθηκε η υποβολή προτάσεων από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Το Πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
  

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για γυναίκες


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με ημερομηνία έναρξης τη 1/03/2013 και καταληκτική ημερομηνία τις 29/03/2013 και με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το Πεδίον του Άρεως ως Θεματικό Πάρκο κοινωνικής, οικολογικής και πολιτιστικής δράσης.

Γράφει η Γεωργία Μπουρτζάλα,
 Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων      
Πρόταση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιβαλλοντικής Δράσης με τίτλο «Πρωτοβουλία» για το Πεδίο του Άρεως στα πλαίσια της κοινωνικής σύμπραξης του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών.
Η πρόταση αυτής προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων προέκυψε από τις ομάδες κοινωφελούς εργασίας της Oikopress και Social Activism Αθηνών για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, την τόνωση της αγοράς αλλά και της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.Tην πρωτοβουλία για το συντονισμό μιας «Κοινωνικής Σύμπραξης» με όλες τις συλλογικές οργανώσεις της περιοχής αναλαμβάνει η Oikopress και Social Activism Αθηνών με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική λειτουργική αξιοποίηση του πάρκου Πεδίο του Άρεως. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει α) την αξιοποίηση του Πεδίου του Άρεως ως θεματικό πάρκο πολιτιστικών εκδηλώσεων και καθιέρωση έκθεσης ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής δράσης, β)δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και γ) τη δημιουργία υπαίθριας Λέσχης Φιλίας.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Τα «υπέρ των υπογείων…»

Γράφει η Όλγα Υψηλάντη
Περιβαλλοντολόγος

Η ανάγκη για ανακύκλωση είναι η πρόκληση του μέλλοντος στην χώρα που ζούμε. Για το λόγο αυτό, πέρα από την ανακύκλωση που γίνεται εντατικά τα τελευταία χρόνια στη Ελλάδα μέσω των μπλέ κάδων, τώρα, ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης κάνει την εμφάνιση του.

Λίπασμα από τα… αποφάγια μας!

Γράφει η Όλγα Υψηλάντη
Περιβαλλοντολόγος

Μπορούν τα καθημερινά αποφάγια μας να μας φανούν χρήσιμα; Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ξεκινώντας με τον όρο «κομποστοποίηση» που σε πολλούς φαντάζει μια άγνωστη λέξη… Προέρχεται από τη λέξη κομπόστ, το φυτικό «λίπασμα» δηλαδή, που παράγεται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών όπως φύλλα, κλαδιά, φρούτα, λαχανικά και άλλα υπολείμματα κουζίνας.
Το κομπόστ μπορεί να έχει πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους καλλιέργεια.

Οικοενέργεια και Υδάτινοι ΠόροιΓράφει η Όλγα Υψηλάντη

Η περιβαλλοντολόγος  Όλγα Υψηλάντη αφηγείται την εμπειρία της και την δραστηριότητα της ως συντάκτρια στην εφημερίδα οικοpress, στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος εργασίας και των προσπαθειών της να εκλαικευσει πληροφορίες για την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και της οικολογικής διαχείρισης του νερούΤετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Προβληματική η διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα

Αναδημοσίευση απο econews

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμα μια φορά η Ελλάδα ως προς τα νερά, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δυσμενή αναφορά για την πρόοδο υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60.
Χαρακτηριστικά η έκθεση της Ε.Ε. αναφέρει, ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα υποβάλει στην Ε.Ε. τα εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια, ως όφειλε εδώ και χρόνια. Σημειώνει ότι, αν και οι αρμόδιες αρχές διαρρέουν ανεπισήμως πως η διαδικασία της διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης για τα 10 από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα θα ολοκληρωνόταν τον Οκτώβριο και η έγκρισή τους αναμενόταν τον Νοέμβριο, δεν προκύπτει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον εφικτό, καθώς οι διαδικασίες έγκρισης δείχνουν να έχουν «παγώσει». Επιπλέον σημειώνεται, ότι η διαβούλευση για τα δυο επιπλέον Υδατικά Διαμερίσματα (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία) ξεκίνησε μόλις στο τέλος Ιουλίου, ενώ για αυτά της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου η διαβούλευση είχε προγραμματισθεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση μέχρι σήμερα. Οι περαιτέρω καθυστερήσεις δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθώς η Ε.Ε. έχει δώσει ήδη πίστωση χρόνου στην Ελλάδα, αφού ο αρχικός προγραμματισμός για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης ήταν το τέλος του 2009, εννέα χρόνια μετά την έκδοση της Οδηγίας, και έξι χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199/2003.
Στην ίδια έκθεση υπενθυμίζεται, ότι έχουν ήδη εκδοθεί δύο καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, αφενός για την αποτυχία της να υποβάλει τις απαιτούμενες αναφορές σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60 (με τις οποίες έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί και οι υποθέσεις έχουν κλείσει) και αφετέρου για την αποτυχία της να υιοθετήσει και να υποβάλει τα Διαχειριστικά Σχέδια των ΛΑΠ για τα αντίστοιχα Υδατικά Διαμερίσματα (καταδίκη τον Απρίλιο του 2012).
Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τα πολλά και επιδεινούμενα προβλήματα που ανακύπτουν ανά την Ελλάδα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών, το θέμα δεν είναι επί της ουσίας στην ατζέντα ούτε του αρμόδιου υπουργείου, ούτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα δίνει κατευθύνσεις και θα αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα είναι προφανής και ανησυχητική. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και με την τυπική ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, δεν εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως, τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν είναι ελλιπέστατα και οι διαδικασίες διαβούλευσης ανεπαρκείς.
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Μπλε κάδοι ανακύκλωσης…Γνώριζες ότι…


Γράφει η Όλγα Υψηλάντη
Περιβαλλοντολόγος

Γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς και με ποιο τρόπο απορρίπτεται στους μπλε κάδους; Γνώριζες ότι η περισσότερη δουλειά για την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται στο χέρι, με αποτέλεσμα η δική μας άγνοια ή αδιαφορία να κάνει την ζωή κάποιων που εργάζονται, σε μια ομολογουμένως, σκληρή δουλειά ακόμη πιο δύσκολη; Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πως πάει στη χώρα μας, το πονεμένο θέμα της ανακύκλωσης;

Εσύ διαθέτεις βιοκλιματικό σπίτι?

Γράφει η Όλγα Υψηλάντη
Περιβαλλοντολόγος
 
f8ipsilanti1
Η συνεχής αύξηση των καταναλωτικών αγαθών, η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδήγησαν στην ταχεία αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η παραγωγή πετρελαίου έχει εξαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ενώ η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια δεκαπλασιάζεται ανά δέκα χρόνια.